Strooitabellen

bemesting is geen routinewerkzaamheid meer


Er verschijnen elk jaar nieuwe meststoffen, de strooibreedtes en de doseringen veranderen:de tabellen die u bij aanschaf van de strooier van de fabrikant ontvangt verouderen snel. Daarom leveren de meeste fabrikanten via internet actuele tabellen.
Belangrijk is daarbij dat daarin vaak aparte adviezen gegeven worden voor bemesting over het gewas heen, een bemestingswijze die steeds meer toepassing vindt.

Strooitabellen op internet

Printer-friendly version