Strooiertest (KBT)

KANT- EN BREEDSTROOITEST


Kunstmeststrooien is bij de hedendaagse grote werkbreedtes en de kleine kunstmestgiften een nog grotere kunst dan dan vroeger.

Het Besluit gebruik meststoffen (BGM), artikel 6, behorende bij de Meststoffenwet waarschuwt de telers : "Het is verboden ................... stikstofkunstmest te gebruiken anders dan door een zo gelijkmatig mogelijke verspreiding over het perceel waarop de meststoffen worden gebruikt"

Daarnaast schrijft het Activiteitenbesluit Milieubeheer in artikel 3.85 lid 1 voor : binnen een teeltvrije zone worden geen meststoffen gebruikt en in lid 4 : bij het gebruik van korrelvormige of poedervormige meststoffen op de strook gelegen naast de teeltvrije zone wordt direct langs de zone gebruik gemaakt van een voorziening die de verspreiding van die meststoffen richting het oppervlaktewaterlichaam verhindert.

De beste landbouwkundige praktijk brengt regelmatige controle van de werking van de kunstmeststrooier met zich mee.Dan weet men zeker, dat de plantenvoeding gelijkmatig verspreid terecht komt bij de gewassen, op kopakkers, in het midden en langs de slootkanten.

Om die controles uit te kunnen voeren is meer dan 20 jaar geleden de
Kant-en Breedstrooitest opgericht, eerst uitsluitend als dienstverlening voor de bij Cebeco aangesloten cooperaties.In 1992 heeft Landbouwcommunicatie BV deze dienst overgenomen van Cebeco BV en verder uitgebouwd tot de grootste organisatie op dit gebied in Nederland .De onafhankelijke dienst staat ter beschikking van elke gebruiker van een kunstmeststrooier.

Printer-friendly version