DE PERS OVER ONS

Hieronder kunt u diverse persberichten zien


Nu aan de slag met precisiebemesting Boerderij Vandaag 24 juli 2015 pagina 13
Zelf vloeibare kunstmest uitrijden werkt efficienter Boerderij Vandaag 23 juli 2015 pagina 8
Rijenbemesting compenseert normverlaging Boederij 1 augustus 2014
Bemesten met spuiwater ingezonden brief Boederij 18 mrt 2014 pagina 72
Miedema doet bij poten alles precies. Nieuwe Oogst 30 november 2013 pagina 27
Filmpje van precisiebemester, 8 secties pootmachine van Miedema oktober 2013
Met precisiebemesting is grote stap te maken Boerderij 4 oktober 2013 pagina 13
Secuur bemesten geeft echt meer opbrengst Nieuwe Oogst 1 september 2012
Erik Veurink kiest voor vloeibare kunstmest Nieuwe Oogst 9 juni 2012
Nieuwe techniek voor bemesten grasland met spuiloog Boerderij 30 mei 2012
A.Robaard bemest aardappelen met spuiloog, Nieuwe Oogst 12 mei 2012
Gunstig effect rijenbemesting met drijfmest bij mais, Boerderij 8 mei 2012
Loonnbedrijf Verbruggen zaait wortels op hoge ruggen met rijenbmester Powerstart, Nieuwe Oogst 3 mei 2012
Ingezonden brief in Landbouwmechanisatie april 2012
Bemestingspraktijkveld voor aardappeldemodag aangelegd Boerderij 11 april 2012
Van wegooien naar precisie Nieuwe Oogst 23 februari 2013
Geen overlap meer op geren Boerderij 17 januari 2012
Alternatieven voor kunstmest Boerderij 20 december 2011
Kunstmest geven met zodebemester, Nieuwe Oogst 25 juni 2011
Kunstmest bij de biet, pagina 1 Landbouw Mechanisatie maart 2011
Kunstmest bij de biet, pagina 2 Landbouw Mechanisatie maart 2011
Besparen op bemesten, pagina 1 Nieuwe Oogst 5 februari 2011
Zuinig met meststoffen, Boerderij 1 februari 2011
Advies rijenbemesting vraagt om meer onderzoek, De Loonwerker februari 2011
Onderzoek loopt achter op praktijk, pagina 1 Boerderij 11 januari 2011
Onderzoek loopt achter op praktijk, pagina 2 Boerderij 11 januari 2011
Onderzoek loopt achter op praktijk, pagina 3 Boerderij 11 januari 2011
Adviesbasis voor rijenbemesting in de maak, Boerderij 14 december 2010
Run op subsidie voor rijenbemester, Agrarisch Dagblad 22 oktober 2010
Zodebemester bemest precies wat nodig is, Agrarisch Dagblad 9 september 2010
Zelfontwikkelde machines voor precisiebemesting en de constructeurs, Loonwerker april 2010
Geen strooibanen na een strooiertest, Boerderij 10 maart 2009
Nieuwe kansen voor vloeibare meststoffen, pagina 1 Boerderij 9 februari 2010
Nieuwe kansen voor vloeibare meststoffen, pagina 2 Boerderij 9 februari 2010
Rijenbemesting is schoon, Nieuw Oogst 6 februari 2010
Rijenbemesting heeft de toekomst, Boerderij 2 februari 2010
Simpel en betaalbaar injecteren, Groente & Fruit oktober 2009
Precisiebemester geeft gras weerstand, Nieuwe Oogst 25 januari 2007
Met vloeibaar ruimte voor dierlijke mest, pagina 1 Boerderij 3 juni 2008
Met vloeibaar ruimte voor dierlijke mest, pagina 2 Boerderij 3 juni 2008
Kunstmeststrooier afstellen, Voertaal april 2008
Bemesting en broeikasgas, Boerderij 12 juni 2007
Precisiemester geeft besparing, Nieuwe Oogst juli 2006
Demonstratie bemesting in broccoli, Nieuwe Oogst 27 mei 2006
Besparen door rijenbemesting, Boerderij 9 mei 2006
Veel mogelijk met strooien mest, pagina 1 Nieuwe Oogst mei 2006
Veel mogelijk met strooien mest, pagina 2 Nieuwe Oogst mei 2006

(c) 2010 - All rights reserved

Print this page