Waarom precisiebemesting?

Waarom precisiebemesting?


Het grootste deel (ca 80 %) van de kunstmest wordt in Nederland breedwerpig oppervlakkig toegediendmet behulp van centrifugaalstrooiers en /of veldspuiten.Daarbij gaan mineralen verloren.

Bij de toediening op deze manier van STIKSTOF treden substantiële verliezen op door vervluchtiging als ammoniakgas of lachgas ,dat zijn broeikasgassen die 300 keer gevaarlijker zijn dan CO2. Daarnaast komt stikstof op plaatsen waar deze niet kan worden benut : rijpaden en gedeeltes van de kopakkers.

De verliezen aan FOSFAAT worden vooral veroorzaakt door de geringe beweeglijkheid van dit element in de bodem.Veel van de breedwerpige oppervlakkig toegediende FOSFAAT arriveert niet op tijd , nl bij de start, in de wortelzone, bijvoorbeeld bij gewassen die op een rijafstand van meer dan 20 cm worden geteeld.Daarom geeft men vaak meer dan nodig is om zeker te zijn van voldoende aanvoer in de wortelzone.Dit laatste laten de normen die de Kaderrichtlijn water voorschrijft niet meer toe.

Bij breedwerpig toegediende KALI kennen we geen verliezen door vervluchtiging of gebrek aan mobiliteit in de grond, maar de verliezen op rijpaden en kopakkers treden ook op bij dit plantenvoedende element.

De landbouwpraktijk van de 21 eeuw zal al deze verliezen moeten vermijden. Dat kan door het PLAATSEN VAN MESTSTOFFEN in de wortelzone,in de juiste vorm, op het juiste moment.

Printer-friendly version