Toepassingen in de vollegrondsgroenteteelt

kool,prei en broccoli


De precisiebemester wordt ook veel toegepast voor de toediening van Cultan. Dit staat voor 'Controlled uptake long term ammonium nutrition'. Cultan is een meststof die langzaam ter beschikking komt gedurende het groeiseizoen en dus uitspoeling tegengaat en bijbemesting onnodig maakt omdat alle stikstof in één keer wordt gegeven. Dat gebeurt in vloeibare vorm. Het mengsel van ureum en zwavelzure ammoniak wordt vlakbij de plant geïnjecteerd. Ammonium bindt zich daar vrij sterk aan de grond en is daardoor niet gevoelig voor uitspoeling.
Cultan wordt vooral toegepast op zandgronden bij sla en kool tijdens het planten en bij prei in een aparte werkgang. Het gaat om doseringen van 400 tot 800 liter per ha.
In boerenkool en prei levert Cultan een meeropbrengst van respectievelijk 10 en 15 procent!!!

Complete unit voor startersbemesting met polyfosfaat bij kool. Kan zo voorop de trekker gezet worden.

Klik hier voor een perspublikatie over toepassing bij broccoli

Sla en andijvie

De precisiebemester laat zich gemakkelijk monteren op een plantmachine. De aandrijving kan dan lopen via de drukrol. De dosering wordt geregeld met tandwielen.

Bosuien


Bij de teelt van bosuien kan de stikstof per bed toegediend worden afhankelijk van het groeistadium.

Printer-friendly version