Toepassingen in de graslandbemesting


De steeds strengere milieuwetgeving heeft voor agrariërs verstrekkende gevolgen. Uw mineralenmanagement moet goed op orde zijn. Dit kan onder andere door een goede rantsoenberekening te maken, maar het is daarnaast ook belangrijk om te bemesten volgens de norm.
Een heel ander aspect, maar niet minder belangrijk, is de manier van aanwenden van uw kunstmest. Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij stelt in art 16 lid een kantstrooivoorziening verplicht.
De precisiebemester is een machine die uitstekend de kanten kan afwerken. De precisiebemester is de oplossing voor de problemen die er zijn met de breedwerpige kunstmesttoediening bij het kantstrooien.

Nauwkeurige bemesting langs de perceelrand is een kenmerk van de precisiebemester , klik hier om daarvan een foto te zien.

PRIJZEN


De uitvoeringen voor graslandbemesting zijn geprijsd vanaf € 6000,00 excl. BTW

Klik hier voor een perspublikatie over toepassing op grasland.

NIEUW : Zodebemester-PPL voor duurzaam bemesten

Printer-friendly version