Toepassingen in de aardappelteelt

aardappelteelt


In de aardappelteelt wordt de precisiebemester gebruikt voor de toediening van vloeibare meststoffen in de rij :
bij het poten, het gaat dan meestal om fosfaatbemesting met een klein beetje stikstof (bv NP 18-48 )
bij het aanaarden, daarbij gaat het om stikstofbemesting
Op deze manier kan een groot gedeelte van de bemesting in de wortelzone worden gerealiseerd.

Klik hier voor een perspublikatie.
Printer-friendly version