Toepassing in de suikerbietenteelt

suikerbieten


Bij de teelt van suikerbieten kan veel bespaard worden op stikstof en fosfaat door bij het zaaien kunstmest in de rij toe te dienen.

Printer-friendly version