Toepassing in de biologische landbouw


Voor de grotere hoeveelheden minder geconcentreerde meststoffen die in de biolgische teelt gebruikelijk zijn, kan de precisiebemester uitstekend worden gebruikt. Men heeft dan wel meer pompsecties nodig, omdat per kouter minstens twee pompsecties nodig zijn.

Grotere pompsecties zijn ook leverbaar om aan de hoge doseringen te komen.
De toegepaste meststoffen zijn vinasse en dunne fractie van dierlijke mest.

digestaat en restvloeistof van luchtwassers

Ook deze minder geconcentreerde meststoffen laten zich met de precisiebemester nauwkeurig verdelen, op elk uitlooppunt even veel en onafhankelijk van de rijsnelheid. Dat laatste is een groot voordeel ten opzichte van zodebemesters, waar de dosering meestal afhangt van de rijsnelheid. dat leidt op kopakkers vaak tot overdosering.
De restvloeistof van luchtwassers kan verbranding van gras opleveren, men moet de juiste weersomstandigheden kiezen met een hoge luchtvochtigheid.

Printer-friendly version