Toepassing bij de graslandbemesting


De steeds strengere milieuwetgeving heeft voor agrariërs verstrekkende gevolgen. Uw mineralenmanagement moet goed op orde zijn. Dit kan onder andere door een goede rantsoenberekening te maken, maar het is daarnaast ook belangrijk om te bemesten volgens de norm.
Een heel ander aspect, maar niet minder belangrijk, is de manier van aanwenden van uw kunstmest. Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij stelt in art 16 lid een kantstrooivoorziening verplicht.
De precisiebemester is de enige machine die uitstekend de kanten kan afwerken. De precisiebemester biedt oplossingen voor problemen die er zijn met de conventionele wijze van kunstmest toediening.

Extreem nauwkeurige bemesting met de precisiebemester langs de perceelrand, klik hier om een voorbeeld te kunnen zien:

Prijzen
Voor de veehouderij uitvoering is de prijs vanaf € 2.500,00 excl. BTW

Klik hier voor een perspublikatie over toepassing op grasland.

Printer-friendly version
Toepassingen in de akkerbouw
Precisiebemester