injectie hogere opbrengst, animal science

Injectie van vloeibare kunstmest geeft hogere opbrengst  
  Nieuws Agenda Nieuwsbrieven Persvoorlichting Archief RSS    
    14 feb 2008Onderdeel: Animal Sciences GroupInjectie van stikstof met een spaakwielbemester gaf in 2007 op grasland een stijging van de totale jaaropbrengst van 9% vergeleken met het gebruikelijke korrelstrooien. De eiwitopbrengst steeg met 20%. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door de Animal Sciences Group van Wageningen UR en gefinancierd door het Productschap voor Zuivel te Zoetermeer. De hogere stikstofopname is het gevolg van lagere verliezen en mogelijk een hogere mineralisatie van bodemstikstof. Voor de praktijk zou injectie direct voordeel kunnen hebben. Het onderzoek wordt dit jaar voortgezet. Blijvend grasland op zandgrond werd bij oplopende stikstofniveaus tot vier keer opeenvolgend bemest met de veel gebruikte kunstmest ammoniumnitraat, zowel in korrelvorm als in vloeibare vorm. Injectie van 190 kg stikstof per hectare (70, 50, 40 en 30 kg N/ha voor de 1e t/m 4e snede) gaf op jaarbasis een toename van de totale opbrengst van 13,1 tot 14,3 ton drogestof per hectare (+9%). De eiwitopbrengst nam toe van 2,0 tot 2,4 ton per hectare (+20%), en de schijnbare stikstofbenutting van 85% tot 115% (+36%). Omdat eenzelfde meststof gebruikt werd, kan deze toename toegeschreven worden aan de nieuwe methode van toedienen. Injectie gaf zowel een hogere directe werking als ook een hogere en langere nawerking van de bemesting. Vergeleken met het korrelstrooien kon een gelijke drogestofopbrengst gerealiseerd worden bij een 42 kg lagere stikstofgift. Deze besparing kon gerealiseerd worden door de stikstofgift van de tweede, derde en vierde snede met ongeveer 35% te verlagen. De eiwitopbrengst was dan echter nog steeds hoger (+5%) dan bij het gebruik van korrels. De hogere stikstofopname is een gevolg van lagere verliezen door vervluchtiging en uitspoeling. Daarnaast wijst een benutting van meer dan 100% (115%) op aanzienlijke mineralisatie van bodemstikstof. Deze mineralisatie kan echter zowel optreden na korrelbemesting als na injectie. Nog niet bekend is of door injectie de hoeveelheid mineralisatie toeneemt. Daarom zullen de proefveldjes van 2007 dit jaar worden onderzocht op resteffecten. Verder wordt het onderzoek herhaald op een zware kleigrond in Friesland, en wordt naast ammoniumnitraat (50% ammonium, 50% nitraat) nu ook bemest met een 75 en 100% vloeibare ammoniummeststof. Dit jaar zal evenals in 2007 voor injectie van de kunstmest gebruik gemaakt worden van een spaakwielbemester, ter beschikking gesteld door Duport B.V. uit Dedemsvaart. Het bovenstaande onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap voor Zuivel, als onderdeel van hun missie om zowel de duurzaamheid als de concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij te verbeteren. Een hogere benutting van kunstmest leidt niet alleen tot lagere bemestingskosten, maar ook tot minimale verliezen naar het milieu. Hierdoor is er sprake van winst voor zowel de ondernemer als voor de maatschappij. Een presentatie met de belangrijkste resultaten is hier te downloaden.ContactHerman de BoerTel. 0320 - 293 445herman.deboer@wur.nl meer Contact Print nieuwsbericht  
Printer-friendly version
Precisiebemester
Toepassingen precisiebemester