Overige diensten


ONDERDELENSERVICE


Soms is het moeilijk via uw mechanisatiebedrijf aan onderdelen te komen voor uw strooier.Voor dat doel hebben wij een aantal veel gevraagde , slijtgevoelige onderdelen op voorraad, zodat u snel weer nauwkeurig kunt strooien na een storing.

Neem daarvoor gerust contact met ons op.

KANTSTROOIPLATEN

Bij sommige oudere strooiers zijn geen kantstrooivoorzieningen aanwezig. In veel gevallen zij deze wel aan te brengen. Landbouwcommunicatie BV heeft daarvoor oplossingen die u zelf kunt uitvoeren of levert u de betreffende onderdelen (meestal kantstrooiplaten).

Neem daarvoor gerust contact met ons op.

VELDSPUITKEURINGEN

Tot 2004 voerden wij spuitkeuringen (SKL) uit. Door de groei van onze overige activiteiten hebben wij deze dienstverlening overgedragen aan B.Huynen LMB te Margraten.
Dit bedrijf beschikt over een mobiele testbaan en kan overal in Nederland spuitkeuringen uitvoeren. Voor meer informatie : 043-4584380 of 06-41388890


WORKSHOP EVENWICHTSBEMESTING

Voor amateurtuindersverenigingen verzorgt Landbouwcommunicatie BV workshops over evenwichtsbemesting. Groepsgrootte : ca 30 personen. Tijdens de workshop analyseren de deelnemers een zelf gestoken grondmonster van hun tuin.
Duur : avondvullend.
Kosten: € 545,00 incl BTW per groep.

Printer-friendly version