NIEUWS en FILMS (zie de kolom rechts)


SYMPOSIUM 28 november 2014 te Wageningen

Bemesting in de 21e eeuw: Smart Fertilization

De Nederlandse en Europese mestregelgeving, het Activiteitenbesluit Landbouw, het Convenant Schoon en Zuinig, de Kringloopwijzer, de eisen van afnemers, de regels voor inkomenssteun van het GLB en niet te vergeten de portemonnees dwingen telers en loonwerkers hun bemestingspraktijk te wijzigen en over te gaan op emissieloze geautomatiseerde plaatsspecifieke bemesting op basis van GPS met klimaatvriendelijke precisiemeststoffen, ofwel: smart fertilization.
Overheid en bedrijfsleven hebben in het Programma Precisielandbouw (PPL) de technieken voor smart fertilization ontwikkeld en de vooruitstrevende loonwerkers en telers passen die nu toe. Hun voorbeeld verdient navolging in Nederland en daarbuiten, gezien de uitgesproken gunstige effecten op planet, people en profit.
De wetenschappelijke basis voor smart fertilization heeft de befaamde Wageningse hoogleraar Dr. C. T. de Wit gelegd in zijn proefschrift A Physical Theory on Placement of Fertilizers in 1953, vorig jaar 60 jaar geleden. Dit feit, in combinatie met de hierboven beschreven ontwikkeling vormt voor het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Rijenbemesting reden haar jaarlijks symposium deze keer te organiseren voor een groot publiek uit binnen- en buitenland.
Daartoe is samenwerking gezocht met Wageningen Universiteit en Researchcentrum, met de meststoffendistributiesector en met de loonwerkersector. De laatste bedrijfstak speelt in de huidige bemestingspraktijk al een grote rol en die rol zal nog belangrijker worden. Voor de loonwerkers en hun adviseurs is dan ook in eerste instantie het ochtendprogramma bedoeld. Zo komen theorie en praktijk samen:

Locatie Congrescentrum Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9 te Wageningen

Datum 28 november 2014

10.00-12.30 uur Bemesting in de 21e eeuw voor: loonwerkers, adviseurs, telers , studenten, beleidsmakers en wetenschappers
12.30-15.00 uur Machinetentoonstelling op het buitenterrein en infomarkt binnen
14.00-17.30 uur Seminar on Smart Fertilization voor : wetenschappers, beleidsmakers, studenten, adviseurs, loonwerkers en telers

Voor het programma en aanmelding zie www.rijenbemesting.nl


OUDER NIEUWS:

Persbericht
BEMESTINGSROBOT OP AARDAPPELDEMODAG 20 AUGUSTUS A.S. TE WESTMAAS, smart fertilization!

Het zat er aan te komen: de robotisering van de bemesting.

Het Programma Precisielandbouw (PPL) heeft slimme toedieningtechnieken voor vloeibare kunstmeststoffen opgeleverd en veel telers passen die nu toe met precisiebemesters. Dat levert topopbrengsten en spaart meststoffen, maar nog meer zou te winnen zijn als gebruik gemaakt kon worden van de aanzwellende stroom reststromen. Deze zijn vaak te weinig geconcentreerd in nutriënten, dus te volumineus en daardoor te zwaar om bruikbaar te zijn in de huidige praktijk. Daar is tijd geld en daarom maakt men zo min mogelijk repeterende bewegingen.

Gevolg: zware breedwerkende machines, het moet zo zijn vanwege de hoge arbeidskosten, maar goed voor de bodem is het niet. De grenzen zijn zo langzamerhand bereikt. Kom dus niet met voorstellen om de werktuigen nog zwaarder te beladen voor de bemesting. Gelukkig hoeft dat niet.

Het PPL heeft namelijk ook een impuls gegeven aan de robotisering en mede daardoor is door firma PROBOTIQ een volledig autonoom opererende werktuigendrager ontwikkeld: de Conver Greenbot werktuigendrager.

Koppel een precisiebemester achter de Greenbot, plaats een docking station op de kopakker, bestaande uit twee voorraadvaten: één met de dunne fractie van drijfmest en één met vloeibaar starterfosfaat uit struviet en programmeer de robot zo, dat deze na elke omgang gaat bijvullen uit de voorraadvaten. Dan bemesten we slim: zonder structuurbederf, met reststromen, emissieloos en plaatsspecifiek gedoseerd in de wortelzone: smart fertilization heet dat!

Het prototype van de bemestingsrobot, geschikt voor toediening van genoemde twee klimaatvriendelijke meststoffen in de aardappelteelt in twee ruggen kunt u zien op het mechanisatieveld van de Aardappeldemodag op 20 augustus a.s. bij PPO-Westmaas, Groeneweg 3.

Bezoek daarvoor stand nr. 151 van het Demoproject Schoon, Zuinig & Precies Bemesten, een project gesubsidieerd door de Nederlandse en Europese overheid, onder leiding van ZLTO uitgevoerd door DLV-Plant en CLM, in samenwerking met NCOR.

Persbericht
Spuiloog ADS met intentie regel 2 def
Voor meer informatie klik hier [22 KB]

Persbericht
Informatie over spuiloog in de rij toegepast nu gebundeld op deze website. Voor meer informatie klik hier [141 KB]

Voor het duurzaam bemesten van grasland heeft Landbouwcommunicatie BV in samenwerking met Slootsmid BV een zodebemester gebouwd, voorzien van een precisiebemester : de ZODEBEMESTER-PPL. Zo kan men in combinatie met drijfmest in één werkgang vloeibare kunstmest plaatsspecifiek toedienen. De machine is in 2011 beproefd door de Animal Science Group van WUR (te Lelystad) en door het NMI (De Hoeve) in het kader van het Programma Precsielandbouw met diverse vloeibare meststoffen.

Spuiwater, een reststroom uit luchtwassers van stallen en een duurzame meststof qua produktie en stikstofvorm- ammoniakaal- gaf daarbij opmerkelijke resultaten. De details,in termen van stikstofefficientie komen najaar 2011 ter beschikking. Zo kunnen veehouders en loonwerkers voor 2012 verantwoord geadviseerd worden. Lees meer hierover onder "DUURZAAM BEMESTEN van GRASLAND" [448 KB]

Printer-friendly version