Nieuws

Zodebemester-PPL


Voor het duurzaam bemesten van grasland heeft Landbouwcommunicatie BV in samenwerking met Slootsmid BV een zodebemester gebouwd, voorzien van een precisiebemester : de ZODEBEMESTER-PPL. Zo kan men in combinatie met drijfmest in één werkgang vloeibare kunstmest plaatsspecifiek toedienen. De machine is in 2011 beproefd door de Animal Science Group van WUR (te Lelystad) en door het NMI (De Hoeve) in het kader van het Programma Precsielandbouw met diverse vloeibare meststoffen.

Spuiwater, een reststroom uit luchtwassers van stallen en een duurzame meststof qua produktie en stikstofvorm- ammoniakaal- gaf daarbij opmerkelijke resultaten. De details,in termen van stikstofefficientie komen najaar 2011 ter beschikking. Zo kunnen veehouders en loonwerkers voor 2012 verantwoord geadviseerd worden. Lees meer hierover onder "DUURZAAM BEMESTEN van GRASLAND"

Printer-friendly version
CONTACT