Meetinstrumenten

MEETINSTRUMENTEN VOOR KUNSTMESTKWALITEIT

De moderne kunstmeststrooiers slingeren de korrels ver weg met de schoepen. Hun bakinhoud is minstens 1000 liter. Kantstrooien gaat met ketsplaaten en geleiders.
Goed strooibare kunstmest moet vlot de bak uitstromen en ongebroken bij de planten arriveren na een klap van de schoepen die niet mis is, soms met een extra tik van de kantstrooivoorziening.Dat kan allemaal alleen als de kunstmest bestaat uit korrels die voldoen aan de hiernaast genoemde eisen.

LANDBOUWCOMMUNICATIE BV levert bovengenoemde instrumenten afzonderlijk, maar u kunt ook een koffer met alles bij elkaar bestellen.
Klik hier voor meer informatie

Printer-friendly version
Zeefrangemeter