De missie van Landbouwcommunicatie BV


De Nederlandse agrariërs staan voor de taak topopbrengsten van topkwaliteit landbouwproducten voort te brengen tegen minimale kosten en met minimale belasting van het milieu. De adviezen aangaande de Beste Landbouwkundige Praktijk zijn hen daarbij behulpzaam.

LANDBOUWCOMMUNICATIE BV stelt zich ten doel deze Beste Landbouwkundige Praktijk op het gebied van bemesting, ook wel DUURZAAM BEMESTEN genoemd, mede te ontwikkelen en in te voeren.

De nieuwe produkten en diensten die daarvoor nodig zijn vergen een effectieve communicatie met de landbouwsector, zowel bij de ontwikkeling als bij de introduktie.
Wij zijn specialisten op dit terrein.

Sinds januari 2010 is de vennootschap initiatiefnemer in het Programma Precisielandbouw (PPL) waarin overheid en landbouwbedrijfsleven investeren in hulpmiddelen voor, onder andere, innovatieve bemesting. Het PPL heeft in korte tijd enorm bijgedragen aan de verwezenlijking van onze missie, meer daarover vindt u onder het hoofdstuk PRECISIEBEMESTER.


Copyright © juli 2015: Landbouwcommunicatie B.V. J.P. van der Walle

Printer-friendly version