Biogas digestaat

digestaat en restvloeistof van luchtwassers

Ook deze minder geconcentreerde meststoffen laten zich met de precisiebemester nauwkeurig verdelen, op elk uitlooppunt even veel en onafhankelijk van de rijsnelheid. Dat laatste is een groot voordeel ten opzichte van zodebemesters, waar de dosering meestal afhangt van de rijsnelheid. dat leidt op kopakkers vaak tot overdosering.
De restvloeistof van luchtwassers kan verbranding van gras opleveren, men moet de juiste weersomstandigheden kiezen met een hoge luchtvochtigheid.

Printer-friendly version
Biologische landbouw
Electronische windsnelheidsmeter